Archives des magazines

Tijdschrift 30

denutrition-seniors_920

Het klinkt paradoxaal, maar toch is het zo: na een groot deel van ons leven bedacht te zijn geweest op overgewicht en zwaarlijvigheid, moeten we er op …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2016/04/FIA_n--30_cover-NL.jpg https://karott.egnyte.com/dl/Ijbv0Xkvig

Tijdschrift 22

Deze vraag hebben sommige patiënten je ongetwijfeld weleens gesteld. Lijkt het antwoord je eenvoudig en logisch? Hier zijn enkele diepgaandere argumen …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2014/05/FIA_22_COVER_NL-BR.gif https://karott.egnyte.com/dl/AGnjr2dSvf

Tijdschrift 21

Gedurende een groot deel van ons leven wordt ons aangeraden om niet te veel te eten en op te letten voor gewichtstoename. We leven immers in een maats …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2014/03/FIA_21_COVER_NL.gif https://karott.egnyte.com/dl/JZuX2OAKeQ

Het concept van langzame of snelle koolhydraten op basis van de grootte van de moleculen is inmiddels verouderd. Een ‘langzame vertering’ hangt veelee …

Zowel industriële als natuurlijke vetten, vaak van plantaardige oorsprong, worden vaak gebruikt bij de productie van etenswaren. Naast hun hoge calori …

Magazine 30

denutrition-seniors_600

Cela peut sembler paradoxal, et pourtant… Si l’excès de poids et l’obésité sont une des préoccupations majeures pendant une grande partie de la vie, l …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2016/04/FIA_n--30_cover-FR.jpg https://karott.egnyte.com/dl/t6I1ZndA1B

Magazine 22

Avec l’augmentation de l’espérance de vie et le vieillissement de la population, la santé osseuse est propulsée au rang des grands défis sanitaires. L …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2014/05/FIA_22_COVER_FR-BR.gif https://karott.egnyte.com/dl/S7RPRRuOAv

Le sujet est largement débattu depuis quelques années, en particulier sur Internet. Entre confusion, interprétation et désinformation, le lait et ses …

A l’approche des beaux jours, les conseils détox et autres ‘opération bikini’ rabâchés dans les médias rappellent de se débarrasser des graisses excéd …

Magazine 21

Si, dans nos sociétés d’abondance, la suralimentation et la prise de poids sont des préoccupations majeures pendant une grande partie de la vie, la si …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2014/03/FIA_21_COVER_FR.gif https://karott.egnyte.com/dl/ah5MnayA9d

Le concept de glucides lents ou rapides basé sur la taille des molécules est obsolète. La notion de «digestion lente», elle, tient davantage d’aspects …

Artificielles ou naturelles, souvent d’origine végétale, les graisses sont largement utilisées dans l’industrie. Au-delà des aspects caloriques, elles …

Magazine 20

“De toekomst van de mens schuilt in de vrouw” aldus Louis Aragon. Fysiologisch gezien wordt deze stelling steeds vaker bevestigd door wetenschappers g …

Misselijkheid, braken, oesofagale reflux, een zwaar of opgeblazen gevoel, constipatie, diarree, aambeien … zwangere vrouwen kampen vaak met maag- en d …

Water is leven, wordt wel eens gezegd. Maar hechten we wel voldoende belang aan hydratatie, vooral bij kinderen? De hydratatie komt relatief zelden vo …

Er bestaan tal van manieren om het cholesterolgehalte te verlagen, via de voeding of via supplementen. De meeste producten zijn van plantaardige oorsp …

Mangistan, açaï, noni,… sommige exotische vruchten vind je niet in de supermarkt, maar wel in drankjes met duizend-en-één gezondheidsvoordelen, die wo …

Het Europees Parlement en de Raad hebben op 11 juni 2013 een herziening aangenomen van de verordening over levensmiddelen voor zuigelingen en jonge ki …

In een veranderd economisch en ecologisch klimaat heeft de trend om terug te gaan naar de natuur zich resoluut ingezet. Consument, producent en wetgev …

Ploegendienst, team- of nachtwerken, onderbroken werkschema’s… atypische werkuren worden momenteel onder de loep genomen in tal van gezondheidsstudies …

Obsessief-compulsieve stoornissen en eetstoornissen hebben bepaalde kenmerken gemeen, maar het blijven wel twee verschillende aandoeningen. Als een pe …

Aan lichaamsbeweging doen zonder te bewegen, het klinkt paradoxaal. Toch kunnen 70-plussers met een wandelstok of zelfs al zittend bewegen zonder al t …

Onderzoek voor een betere toekomst. Dat was het thema van het 46e congres van ESPGHAN, dat van 8 tot 11 mei 2013 in Londen plaatsvond. De gelegenheid …

Waarom zijn muntdranken verfrissend, zelfs als ze warm zijn? En hoe verklaar je het gevoel van frisheid in de mond opgewekt door de meeste kauwgom en …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2014/01/FIA_20_COVER_NL-1.gif https://karott.egnyte.com/h-s/20140115/8fa70c83d0e2416b

«L’avenir de l’Homme, c’est la femme», disait Louis Aragon. Sur un plan physiologique, cette citation trouve de plus en plus d’échos favorables dans l …

Nausées, vomissements, reflux gastro-œsophagien, lourdeurs digestives, ballonnements, constipation, diarrhée, hémorroïdes,… Les troubles digestifs ne …

L’eau c’est la vie, dit-on. Mais accorde-t-on pour autant suffisamment d’importance à l’hydratation, notamment chez l’enfant? Si la déshydratation est …

Il n’y a pas une mais de nombreuses façons d’agir sur le taux de cholestérol, par les aliments et/ou les compléments. La plupart puisent leurs racines …

Mangoustan, açaï, noni,… certains fruits exotiques ne se trouvent pas sur les étals des supermarchés, mais sont à la base de boissons aux mille et une …

L’adoption de la réforme du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants …

Dans ce nouveau climat économique et écologique, la tendance d’un retour aux sources s’est bel et bien amorcée. Consommateurs, producteurs et législat …

Travail posté, travail en équipe, travail de nuit, travail à pauses,… les horaires de travail atypiques font aujourd’hui l’objet de nombreuses études …

Les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) et les troubles du comportement alimentaire (TCA) ont quelques points communs, mais restent néanmoins des …

Être physiquement actif sans bouger peut sembler paradoxal. Pourtant, avec une canne ou même assis, si l’on considère les personnes âgées à partir de …

Tel était l’un des thèmes phares de cette 46ème édition du congrès de l’ESPGHAN, qui s’est déroulée à Londres du 8 au 11 mai 2013. L’occasion de faire …

Pourquoi les boissons à la menthe sont-elles rafraîchissantes, même quand elles sont chaudes? Comment expliquer la sensation de fraîcheur en bouche de …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2013/10/FIA_20_COVER_FR-1.gif https://karott.egnyte.com/h-s/20131001/ab1de76602614596

Magazine 19

In de voeding is wellicht niets dubbelslachtigers dan de manier waarop alcohol zich verhoudt tot onze gezondheid. Aan de ene kant kan buitensporig geb …

Steeds meer gegevens tonen een omgekeerd evenredig verband aan tussen de slaapduur en het lichaamsgewicht. Te weinig slaap lijkt bij te dragen tot de …

Slaapstoornissen komen vaak voor en kunnen snel een negatieve impact op de levenskwaliteit hebben. Of ze nu te maken hebben met slechte leefgewoonten …

Kraantjeswater omzetten in een kostbare vloeistof die de veroudering vertraagt en diverse ziekten voorkomt en geneest: dat is het concept van alkalisc …

Aspartaam boezemt angst in, stevia vertrouwen. De ene stof is afkomstig uit laboratoria en heeft een kunstmatige connotatie, de andere komt van stevia …

De lang miskende volkorengranen verschijnen tegenwoordig in een alsmaar breder assortiment van producten, in die mate dat we soms vraagtekens moeten p …

Vasten tijdens de Ramadan houdt belangrijke wijzigingen van het voedingspatroon in. Toch zijn de gevolgen ervan voor de inname van nutriënten en ander …

Gezondheidscrisissen, pesticiden, zware metalen, ziektekiemen… de bedreigingen voor onze voeding zijn talrijk en gevarieerd. Toch scoort het niveau va …

Het is aangewezen om ondervoeding bij ziekenhuispatiënten al vroeg op te sporen, want ondervoeding komt vaak voor en werkt de ontwikkeling van talloze …

De dagelijkse dosis lichaamsbeweging – de alom bekende ‘30 minuten per dag’- kan bestaan uit sportoefeningen, maar net zo goed uit eenvoudige activite …

Het lijkt misschien raar, maar het is perfect mogelijk om rauw voedsel te ‘koken’ zonder warmte. Het is allemaal een kwestie van techniek en… perspect …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2013/07/cover_FIA_JUIN-2013_NL.jpg https://karott.egnyte.com/h-s/20130709/a27bc7bbed884f56

Le rapport de l’alcool à la santé est sans aucun doute l’un des plus ambigus dans l’alimentation. Le côté pile de son excès est source de morbidité et …

Les données rapportant une association inverse entre le temps de sommeil et le poids se multiplient. Un temps de sommeil insuffisant semble favoriser …

Transformer l’eau du robinet en un précieux liquide qui retarde le vieillissement, prévient et soigne de nombreuses pathologiques, c’est le concept de …

L’aspartame fait peur, le stévia rassure. L’un sort des laboratoires et a une connotation artificielle, l’autre est issu des champs de Stevia et culti …

Longtemps boudées, les céréales complètes sont aujourd’hui présentes dans une gamme toujours plus large de produits, au point de poser parfois des que …

Le jeûne du Ramadan implique d’importants changements alimentaires. Toutefois, son impact sur les apports alimentaires et d’autres paramètres de santé …

Crises sanitaires, pesticides, métaux lourds, pathogènes,… les menaces qui planent sur notre assiette sont nombreuses et variées. Pourtant, le niveau …

Le dépistage précoce de la dénutrition chez tout patient hospitalisé apparaît aujourd’hui justifié en raison de sa fréquence, de son rôle délétère sur …

L’activité physique quotidienne, les fameuses «30 minutes par jour» passent par des exercices physiques et sportifs, mais peuvent aussi passer par des …

L’idée peut surprendre… Et pourtant, il est évidemment tout à fait possible de «cuisiner» un aliment cru, sans le chauffer. Tout est question de techn …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2013/07/cover_FIA_JUIN-2013_FR.jpg https://karott.egnyte.com/h-s/20130701/d596463e0ba94074

Magazine 18

Overal in het spijsverteringskanaal kan er wel wat misgaan… Laten we dus even stilstaan bij de ongemakken en problemen die we zeer regelmatig tegenkom …

Deze klier, die in verbinding staat met het spijsverteringskanaal, is een groot orgaan dat veel taken vervult in het lichaam, zoals de verwerking en s …

De EFSA heeft de veiligheid van bètacaroteen als voedingssupplement verduidelijkt, maar naar het werkelijke nut blijft het gissen. Voedingssupplemente …

Een claim herformuleren zonder de betekenis ervan te veranderen kan voordelen hebben, zoals een betere verstaanbaarheid voor de consument. Maar het ka …

Eten om je te voeden is achterhaald! Ook de aangehaalde impact op de gezondheid speelt vandaag immers een rol in de aankoop en consumptie van levensmi …

Anorexie is meer dan een extreem streven naar slankheid om te beantwoorden aan het door de media opgedrongen schoonheidsideaal. Achter deze aandoening …

De bacteriële kolonisatie van de darm vlak na de geboorte is een belangrijke stap in het ontstaan van een evenwichtige immuunrespons, en zou de latere …

Een systematische screening naar het risico op plotse dood is omstreden: trend of noodzaak? Want zelfs als dat in ons land wordt ingevoerd, kan dat he …

Consultaties, bureau- en computerwerk, met de wagen rijden: onze dagelijkse houdingen en bewegingspatronen brengen ons lichaam vaak uit balans. Welke …

We kennen deze techniek vooral van voeding in zakjes waar je water aan moet toevoegen, veelal bestemd voor inspanningen in extreme omstandigheden. Dez …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2013/04/cover_FIA_18_MARS_2013_NL.gif http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2013/04/000i_FIA_18_MARS_2013_NL.pdf

Tout au long du tube digestif, il peut s’en passer des choses… Aussi, arrêtons-nous un instant sur les inconforts et les troubles les plus fréquemment …

L’encadrement nutritionnel des sportifs exige une approche spécifique. Grâce aux nombreuses études effectuées sur le terrain, les connaissances en mat …

Cette glande annexe du tube digestif est un organe particulièrement volumineux, destiné à accomplir de nombreuses missions de transformation, de synth …

L’EFSA a pu préciser la sécurité de bêtacarotène pris sous forme de complément alimentaire. Mais son utilité réelle reste entièrement spéculative. La …

Changer les mots d’une allégation sans changer sa véracité peut présenter des avantages, comme améliorer la compréhension par les consommateurs. Mais …

Manger pour se nourrir, c’est dépassé! L’image santé véhiculée par les aliments est, elle aussi, un facteur conditionnant l’achat et la consommation. …

L’anorexie ne se résume pas à une quête extrême de la minceur pour correspondre à l’idéal de beauté plébiscité par les médias. Derrière ce trouble se …

Un meilleur équilibre entre protéines animales et végétales a bien des avantages nutritionnels. Des nuances s’imposent cependant sur le rapport entre …

La colonisation du tube digestif par les bactéries survenant à la naissance, représente une étape majeure dans l’instauration d’un équilibre de la rép …

La question du dépistage systématique du risque de mort subite fait débat: effet de mode ou nécessité? En cause le fait que, même s’il était introduit …

En consultation, au bureau, dans la voiture, derrière l’ordinateur,… ces postures et schémas de mouvements auxquels nous sommes confrontés au quotidie …

On connait principalement la lyophilisation pour ses aliments en sachets à réhydrater, souvent destinés à des efforts en conditions extrêmes. Elle est …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2013/04/cover_FIA_18_MARS_2013_FR.gif http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2013/04/000i_FIA_18_MARS_2013_FR.pdf

Magazine 17

De enige behandeling voor coeliakie is een levenslang glutenvrij dieet. Ten minste, in het geval van echte coeliakie. Er zijn immers heel wat ‘valse c …

Hypercholesterolemie is heel gewoon geworden. Voor een grote meerderheid is een hoog cholesterolgehalte inderdaad niet meer dan een banale medische va …

Tijdens de wintermaanden proberen we allemaal te ontsnappen aan bacteriële of virale infecties. Het is dan ook essentieel om ons immuunsysteem op te p …

Net als andere officiële internationale instellingen heeft de Hoge Gezondheidsraad recent een deskundigenrapport opgesteld over transvetzuren met een …

In tegenstelling tot wat veel studies suggereren, toont een onderzoek bij mensen aan dat resveratrol, het belangrijkste polyfenol in rode wijn, geen b …

Is chocolade goed voor het moreel? Vaak grijpen we bij stress naar dit voedingsmiddel, maar wat weten we nu werkelijk over de effecten van chocolade o …

Het is een feit dat de overweldigende meerderheid van wie afslankt, achteraf weer bijkomt. Er zijn nog niet veel onderzoeken die dit ondersteunen, maa …

Naar schatting krijgt één op tien mensen ooit last van nierstenen. Het is hiermee de tweede frequentste aandoening (na tandcariës). Onrustwekkend is d …

Aspartaam, stevia-extracten, sucralose en andere intensieve of caloriearme zoetstoffen worden vaak gebruikt om de calorieën uit suiker te vervangen. Z …

Op de jaarlijkse Gut Day verzamelden zich voor de 14e keer wetenschappers uit de academische en industriële wereld. Tientallen hoogstaande wetenschapp …

Lichaamsbeweging heeft een effect op de mentale gezondheid, met name op het humeur en depressie. Dat blijkt uit verschillende convergente studies. Maa …

Fusion, foodpairing…, de hedendaagse keuken combineert smaken en culturen. Doelstelling: smaken mengen en profiteren van de voordelen van culinaire …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2013/01/FIA_17_DECEMBRE_2012_NLcover.gif http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2013/01/FIA_17_DECEMBRE_2012_NL-BR1.pdf

La coeliaquie a pour seul et unique traitement un régime sans gluten à vie. Pour autant qu’il s’agisse de la vraie coeliaquie. Car nombreux sont les « …

L’hypercholestérolémie est rentrée dans les moeurs. Avoir un taux de cholestérol élevé est en effet devenu un banal constat médical pour une grande ma …

En cette période hivernale, tout le monde cherche à échapper aux infections d’origine bactérienne ou virale. Doper son immunité est donc une priorité, …

Dans la lignée d’autres instances officielles internationales, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a rédigé récemment un rapport d’expertise sur la …

Contrairement à ce qu’ont pu suggérer de nombreux travaux, une étude humaine indique que le resvératrol, le polyphénol phare du vin rouge, n’aurait pa …

Le chocolat est-il bon pour le moral? C’est en tout cas souvent un aliment refuge en cas de stress. Mais que connaît-on réellement de ses effets sur l …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2013/01/FIA_17_DECEMBRE_2012_FRcover.gif

C’est un fait, l’écrasante majorité des personnes qui ont perdu du poids le reprennent. Même si les études en ce sens sont encore peu nombreuses, on p …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2013/01/FIA_17_DECEMBRE_2012_FRcover.gif

Selon les estimations, une personne sur dix a déjà souffert de calculs rénaux, ce qui en fait la deuxième affection la plus fréquente (après les carie …

Aspartame, extraits de stévia, sucralose… les édulcorants intenses ou basses calories sont largement utilisés pour remplacer les calories du sucre. Il …

À l’occasion de la Gut Day annuelle, des scientifiques des mondes universitaire et industriel se sont réunis pour la 14ème reprise. Des dizaines d’étu …

L’activité physique a un impact sur la santé mentale, notamment sur l’humeur et la dépression. C’est ce qui ressort de diverses études convergentes. M …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2013/01/FIA_17_DECEMBRE_2012_FRcover.gif

Cuisine fusion, Foodpairing,… la cuisine contemporaine marie les genres et les cultures. Objectifs: mixer les arômes et saisir les avantages des techn …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2013/01/FIA_17_DECEMBRE_2012_FRcover.gif

Magazine 16

Type 2-diabetes treft wereldwijd steeds meer mensen, en dat op steeds jongere leeftijd. Patiënten richten de aandacht al te vaak enkel op suiker, terw …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_COVER_NL.gif http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_SEPTEMBRE_2012_NL_BR.pdf

Het vieruurtje mag niet gezien worden als een ‘kleine maaltijd’ en al helemaal niet als een maaltijd voor de kleintjes! Wel kan dit vierde maaltijdmom …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_COVER_NL.gif http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_SEPTEMBRE_2012_NL_BR.pdf

Hoe vaak nemen ouders die woorden niet in de mond? Maar alleen door dat zinnetje worden kinderen natuurlijk niet groot. Soep speelt weliswaar een zeke …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_COVER_NL.gif http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_SEPTEMBRE_2012_NL_BR.pdf

Koken was nooit zo populair als vandaag. Hoe leven we ons tegenwoordig uit achter het fornuis? We nemen de laatste trends onder de loep, van de meest …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_COVER_NL.gif http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_SEPTEMBRE_2012_NL_BR.pdf

Neen, water is al lang geen water meer en nog minder is een drankje nog gewoon een drankje. De consument probeert nu zijn gading te vinden in het aanb …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_COVER_NL.gif http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_SEPTEMBRE_2012_NL_BR.pdf

Vetten krijgen vaak de volle laag als het gaat over de voedseloverdaad waarmee we tegenwoordig worden geconfronteerd. Toch blijven ze broodnodig om de …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_COVER_NL.gif http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_SEPTEMBRE_2012_NL_BR.pdf

Mousse, espuma, schuim, chantilly, meringue: met een sifon kun je het caloriegehalte in tal van gerechten verlagen of tot het absolute minimum herleid …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_COVER_NL.gif http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_SEPTEMBRE_2012_NL_BR.pdf

Hoe belangrijk is lichaamsbeweging tijdens de zwangerschap? Mag je blijven sporten als je zwanger bent? We nemen de voordelen van lichaamsbeweging ond …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_COVER_NL.gif http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_SEPTEMBRE_2012_NL_BR.pdf

De consumptie van eiwitten beïnvloedt de energiebalans bij patiënten met type 2-diabetes, maar het gaat om een gematigd effect dat niet afhangt van de …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_COVER_NL.gif http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_SEPTEMBRE_2012_NL_BR.pdf

Mousses, espumas, écumes, chantilly, meringues,… un siphon, et les calories de nombreux mets sont diluées, voire réduites à leur plus simple expressio …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_COVER_FR.gif http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_SEPTEMBRE_2012_FR_BR.pdf

Quelle place occupe l’activité physique pendant la grossesse? Faut-il pour autant continuer le sport? Zoom sur les bénéfices santé de l’exercice penda …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_COVER_FR.gif http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_SEPTEMBRE_2012_FR_BR.pdf

L’ingestion de protéines influence la balance énergétique du diabétique de type 2, mais cet effet est modeste et indépendant du type de protéines ingé …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_COVER_FR.gif http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_SEPTEMBRE_2012_FR_BR.pdf

Les lipides sont souvent traqués dans le contexte de pléthore alimentaire que nous connaissons. Pourtant, ils restent indispensables pour couvrir les …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_COVER_FR.gif http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_SEPTEMBRE_2012_FR_BR.pdf

Il y a bien longtemps que l’eau n’est plus de la simple eau et que les boissons ne sont plus de simples boissons. Aujourd’hui, le consommateur tente d …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_COVER_FR.gif http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_SEPTEMBRE_2012_FR_BR.pdf

Jamais le marché de la cuisine n’a connu autant de succès. Comment s’éclate-t-on actuellement derrière les fourneaux? Petit tour d’horizon des dernièr …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_COVER_FR.gif http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_SEPTEMBRE_2012_FR_BR.pdf

Bien que très répandue dans le langage des parents, cette expression ne peut suffire à assurer la croissance des enfants. Et si la soupe peut certes j …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_COVER_FR.gif http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_SEPTEMBRE_2012_FR_BR.pdf

Le goûter n’est pas un petit repas et encore moins un repas uniquement pour les petits! bien conçu, ce quatrième repas peut tout à fait s’intégrer à l …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_COVER_FR.gif http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_SEPTEMBRE_2012_FR_BR.pdf

Le diabète de type 2 touche de plus en plus de monde, et de plus en plus tôt. Trop souvent, les patients se focalisent sur le seul sucre, alors que la …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_COVER_FR.gif http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/10/FIA_16_SEPTEMBRE_2012_FR_BR.pdf

Magazine 15

Zal de zogeheten ‘chronovoeding’ een plaats weten te veroveren in de rits maatregelen om de zwaarlijvigheidsepidemie in te dijken? We weten wel dat er …

Is de bacteriële veiligheid van onze voeding een feit? Niets is minder zeker. Ze is weliswaar nooit eerder zo hoog geweest als vandaag, maar toch blij …

Probiotica worden steeds meer voor van alles en nog wat gebruikt. Om in de praktijk echt nuttig te zijn, is het belangrijk dat de keuze van stam, dosi …

De probiotica vormen de voorhoede van vernieuwing in de voedingsindustrie, en met een jaarlijkse groei van ongeveer 6% biedt de sector goede perspecti …

De lijst met generieke gezondheidsclaims is nu gepubliceerd. Deze lijst, een titanenwerk op zich, is eigenlijk maar het tipje van de ijsberg op het ge …

Enzymen vervullen uiteenlopende rollen. Deze eiwitten zijn dan ook essentieel voor een goede werking van ons lichaam. Hun rol is echter niet beperkt t …

In tegenstelling tot wat in de wetenschappelijke wereld wordt aangenomen, zou obesitas helemaal niets te maken hebben met een onevenwicht tussen de en …

‘5 per dag’, je kent de slogan vast wel. Fruit en groenten hebben een belangrijke plaats in de voedingspiramide1, maar worden wel eens vergeten door t …

De keuzes die een consument maakt op het gebied van voeding, zeggen veel over die consument zelf. Het aannemen van een bepaalde eetstijl lijkt een man …

Vitamine D is ‘hot topic’! Dit veelzijdig vitamine lijkt niet alleen belangrijk voor het botmetabolisme maar zou ook een belangrijke rol spelen in and …

Er is een groeiende belangstelling voor de miljarden micro-organismen die in het darmkanaal leven en de darmmicrobiota vormen. De microbiota wordt voo …

Ons eetgedrag is niet altijd even rationeel. Het wordt gedicteerd door onze omgeving, onze kennis, onze cultuur, onze entourage… én door bepaalde psyc …

Kruiden en specerijen hebben tal van troeven. Ze verminderen het gebruik van zout omdat ze smaak geven aan alle bereidingen en ze zouden bovendien een …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/07/FIA_15_COVER_NL.jpg http://cdn02.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/07/FIA_15_JUIN_2012-NL.pdf

La chrononutrition va-t-elle trouver sa place dans la panoplie des mesures visant à endiguer l’épidémie d’obésité? Jusqu’à présent, même si l’on conna …

La sécurité bactérienne de notre alimentation est-elle acquise? R ien n’est moins sûr. S’il est vrai qu’elle n’a jamais été aussi élevée qu’à ce jour, …

Les probiotiques sont de plus en plus utilisés pour tout et n’importe quoi. Pour être réellement utiles en pratique, il importe que le choix de la sou …

Les probiotiques sont à la pointe de l’innovation dans l’industrie alimentaire, et le secteur est porteur, avec une croissance d’environ 6% chaque ann …

La publication de la liste des allégations de santé génériques est une réalité. Ce travail titanesque n’est toutefois que la partie visible de l’icebe …

Caractérisées par une grande diversité d’activité, les enzymes sont des substances protéiques essentielles au bon fonctionnement de l’organisme. Mais …

Contrairement à ce qui est admis au sein de la communauté scientifique, l’obésité ne serait en rien liée à un déséquilibre entre les apports énergétiq …

5 par jour, le slogan est bien connu. Les fruits et légumes occupent en effet une place importante dans la pyramide alimentaire1. M ais avec le manque …

À travers leurs choix alimentaires, les consommateurs en disent long sur eux-mêmes. Adopter un mode alimentaire semble une manière de communiquer sur …

La vitamine D est le sujet brûlant du moment! Non seulement cette vitamine aux multiples facettes semble importante pour le métabolisme osseux, mais e …

Les milliards de micro-organismes qu’abrite le tube digestif et qui forment le microbiote intestinal suscitent un engouement croissant. Désormais cons …

Nos comportements alimentaires ne sont pas toujours rationnels. Ils sont dictés par notre environnement, nos connaissances, notre culture, notre entou …

Les épices et condiments présentent de nombreux atouts. Outre le fait qu’ils peuvent réduire l’usage du sel en apportant de la saveur aux plats, ils s …

Magazine 14

Na een lange periode van verzet, waarin de voedingsindustrie ons probeerde wijs te maken dat er geen slechte producten waren, maar alleen slechte eetg …

Après une longue période de résistance, au cours de laquelle l’industrie alimentaire tentait de nous dire qu’il n’y avait pas de mauvais produits, mai …

Dat de Europese levensmiddelenwetgeving volop aan het veranderen is, zal voor niemand nog een geheim zijn. Een laatste opmerkelijke wijziging is de ni …

Ce n’est plus un secret pour personne, la législation alimentaire européenne est en pleine mutation. Dernier changement marquant, le nouveau règlement …

Vaak wordt de galenica voorgesteld als de kunst van het bereiden, bewaren en presenteren van geneesmiddelen, maar het is ook en vooral een wetenschap …

On la présente souvent comme l’art de préparer, conserver et présenter les médicaments, mais c’est aussi et surtout une science qui influence le deven …

Certains aliments peuvent procurer des sensations extrêmes, une fois avalés. Les piments et le wasabi brûlent la bouche et le nez, alors que certains …

Bepaalde voedingsmiddelen kunnen extreme gewaarwordingen teweegbrengen. Spaanse pepers en wasabi branden in de mond en de neus, terwijl sommige polyol …

 Van wasmotbeignets, tarantula uit de oven, mierensnoepjes met frambozensmaak, wormlolly’s met meloensmaak en wodka met schorpioen… tot de recente pra …

Beignet de teigne de ruche, tarentule au four, bonbon de fourmi à la framboise, sucette de ver aromatisée au melon, vodka au scorpion… jusqu’à la réce …

Pour celui qui souhaite laisser tomber le steak sans pour autant renoncer à mettre des protéines dans son assiette, de nombreuses solutions existent: …

Voor wie de steak van het menu wil schrappen zonder aan proteïnen in te boeten, bestaan er verschillende oplossingen: vleesvervangers, eiwitrijke groe …

Ik ben maar een beetje diabeet Weet deze goedlachse man van 43 jaar met een geglyceerd hemoglobine percentage van 6,1. Verder heeft hij ook een beetje …

Insert Types Shortcode Agenda Articles de Magazines Articles de dossiers Agenda Date de fin Date de l'evenement Lieu de l'événement Articles …

On peut retarder le vieillissement, mais on ne peut pas l’arrêter. Il s’agit donc d’aborder de manière adaptée l’activité physique chez les personnes …

 We kunnen het verouderingsproces misschien wel vertragen, maar niet stoppen. Het komt er dus op aan om lichaamsbeweging bij 50-plussers op een aangep …

 Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen, ruim voor kanker. Hoe kan men dit verklaren en verhelpen? Antwoorden van Angela …

Les affections cardio-vasculaires sont la première cause de décès de la femme, bien avant les cancers. Comment l’expliquer ? Peut-on y remédier? Répon …

 Voeding en sport zijn meer dan ooit nauw met elkaar verbonden. Het ene element is bepalend voor de prestatie. Het andere speelt vermoedelijk die zo v …

L’alimentation et le sport sont plus que jamais étroitement liés. L’un est un élément déterminant de la performance. L’autre joue probablement ce rôle …

Le transit intestinal «normal» n’existe pas, tout est affaire d’individu. Assurer un transit plus régulier ou lutter contre la constipation ne fait pa …

De ‘normale’ darmtransit bestaat niet, maar verschilt van persoon tot persoon. Om de darmtransit regelmatiger te maken of constipatie te bestrijde …

In 2050 zullen 60-plussers meer dan een derde van de Europese bevolking uitmaken. De problemen in verband met een teveel aan calorieën zullen onze aan …

En 2050, les 60 ans et plus représenteront près d’un tiers de la population européenne. si les problèmes liés aux excès caloriques continuent d’accapa …

Nog steeds populair omwille van hun spectaculair korte termijnresultaat, roepen de maaltijdvervangers en proteïnediëten toch heel wat vragen op. Produ …

Toujours populaires en raison de leurs résultats spectaculaires et rapides, les substituts de repas et régimes protéinés suscitent néanmoins de nombre …

D’un côté, les sucres ajoutés aux aliments et boissons sont de plus en plus pointés du doigt par les scientifiques. D’un autre, de nombreux sucres bén …

 Enerzijds worden de aan voedingsmiddelen en dranken toegevoegde suikers steeds vaker door wetenschappers met de vinger gewezen. Anderzijds hebben vee …

 De verpakkingstechnologie concentreert zich tegenwoordig resoluut op haar milieu-impact. Er wordt gezocht naar maatregelen om de ecologische voetafdr …

La technologie des emballages se concentre désormais de plain-pied sur son impact environnemental. Avec, à la clé, des mesures qui devraient réduire l …

Magazine 13

 Margarine, chocolat, produit laitier, pain… rares sont les aliments bruts qui aujourd’hui n’existent pas en version «améliorée». Décryptage d’un phén …

In Europa vergemakkelijkt de EFSA de toegang tot nieuwe evaluatieaanvragen, en bovendien begint ze met de modernisering van het Europese inspectiesyst …

En Europe, l’EFSA facilite l’accès aux nouvelles demandes d’évaluation et pose également la première pierre de la modernisation du système européen d’ …

    De voorbije jaren zijn wetenschappers steeds meer aandacht gaan besteden aan de voeding van zwangere vrouwen omdat die een aanzienlijke …

  Au cours de ces dernières années, l’alimentation de la femme enceinte a fait l’objet d’un intérêt croissant de la part des scientifiques, en ra …

Margarine, chocolade, zuivelproducten, brood, …Voedingsmiddelen waarvan nog geen ‘verbeterde’ versie bestaat, zijn tegenwoordig ver te zoeken. En he …

    Als meest voorkomende vorm van dementie treft de ziekte van Alzheimer alsmaar meer mensen in onze vergrijzende bevolking, maar de ontwik …

  La principale forme de démence qui fait de plus en plus de ravages dans nos populations vieillissantes pourrait voir sa progression significati …

      “Daar kan ik van genieten tot het laatste frietje!” glundert B. En tevreden mag ze zijn, want op drie maanden tijd is er 7 kg af. …

      “Daar kan ik van genieten tot het laatste frietje!” glundert B. En tevreden mag ze zijn, want op drie maanden tijd is er 7 kg af. …

    Les bénéfices santé liés aux céréales complètes ont été largement évoqués lors du symposium «Whole grain» organisé dans le cadre de la 1 …

  De gezondheidsvoordelen van volkorengranen kwamen ruim aan bod tijdens het ‘Whole Grain’-symposium dat georganiseerd werd in het kader van de 1 …

Het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) is een functionele stoornis van het spijsverteringskanaal die 10 à 15% van de Europese bevolking treft*. Het komt vo …

Het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) is een functionele stoornis van het spijsverteringskanaal die 10 à 15% van de Europese bevolking treft*. Het komt vo …

Het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) is een functionele stoornis van het spijsverteringskanaal die 10 à 15% van de Europese bevolking treft*. Het komt vo …

    Vitamine E-supplementen worden vaak ingenomen om het risico op prostaatkanker te verlagen. Deze methode lijkt vandaag echter achterhaald …

      Nombreux sont ceux qui prennent des suppléments de vitamine E dans l’espoir de réduire le risque de cancer de la prostate. Cette …

FIA_13_CHOLESTEROL

De strijd tegen cholesterol via de voeding evolueert voortdurend. Vroeger lag de focus vooral op het cholesterolgehalte in voedingsmiddelen, vandaag w …

FIA_13_CHOLESTEROL

De strijd tegen cholesterol via de voeding evolueert voortdurend. Vroeger lag de focus vooral op het cholesterolgehalte in voedingsmiddelen, vandaag w …

    La 11ème édition de la Conférence Européenne de Nutrition était l’occasion pour le département Danone Health Affairs de dresser un état …

  De elfde editie van de Europese voedingsconferentie vormde voor de afdeling Danone Health Affairs de gelegenheid om een stand van zaken op te m …

Zwemmen, fietsen, wandelen: er is keuze te over aan bewegingsvormen voor cardio-vasculaire preventie, maar hoe krijg je iemand met een zittend leven ( …

La natation, le vélo, la marche,… Il existe une foule d’activités physiques adaptées à la prévention cardiovasculaire, mais comment (re)mettre une p …

In de zoektocht naar de ultieme smaakervaring wordt vandaag steeds vaker een beroep gedaan op de neurobiologie. Men bestudeert hoe onze hersenen omgaa …

Voedingswaren die rijk zijn aan smaak en energie zouden voor mensen met een gevoelige genetische aanleg best wel eens kunnen functioneren als toeganke …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/05/FIA_13_DEC_2011_COVER_01_NL.jpg http://dplql0k1ahrhb.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/05/FIA_13_DEC_2011_NL_WEB.pdf

Les aliments riches en goût et en énergie pourraient bien faire office de drogue, accessible et légalement autorisée, auprès de certains individus fra …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/05/FIA_13_DEC_2011_COVER_01_FR.jpg http://dplql0k1ahrhb.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/05/FIA_13_DEC_2011_FR_WEB.pdf

Is essentiële hoge bloeddruk een ouderdoms-verschijnsel en blijft levenslange medicatie een fataliteit om deze risicofactor voor de gezondheid te beïn …

L'hypertension essentielle est-elle un phénomène lié à l'âge? La prise de médicaments à vie est-elle une fatalité pour limiter ce facteur de …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/04/FIA_13_DEC_2011_COVER_01_FR.jpg http://dplql0k1ahrhb.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/05/FIA_13_DEC_2011_FR_WEB.pdf

Les bénéfices santé liés aux céréales complètes ont été largement évoqués lors du symposium «Whole grain» organisé dans le cadre de la 11ème Conférenc …

De gezondheidsvoordelen van volkorengranen kwamen ruim aan bod tijdens het ‘Whole Grain’-symposium. Nu moeten we de theorie omzetten in de praktijk om …

Magazine 12

 Koemelkeiwitten zijn het voornaamste bestanddeel van zuigelingenvoeding en opvolgmelk. Ze kunnen echter een rol spelen in de ontwikkeling van bepaald …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/06/FIA_12_SEPT_2011_COVER_NL_BR.jpg http://cdn02.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/06/FIA_12_SEPT_2011_COVER_NL_BR.pdf

 Principal constituant des préparations pour nourrisson et des laits de suite, les protéines du lait de vache sont impliquées dans le développement d’ …

http://www.foodinaction.com/wp-content/uploads/2011/09/FIA_12_SEPT_2011_COVER_FR_BR1.jpg http://cdn01.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/06/FIA_12_SEPT_2011_COVER_FR_BR.pdf

Ça y est, l’EFSA a enfin terminé l’évaluation des allégations de santé fonctionnelles génériques. Bilan de trois années de travaux des experts de l’Au …

  Het is zo ver: de EFSA heeft eindelijk de beoordeling afgerond van de functionele generieke gezondheidsclaims. We blikken terug op de voorbije …

Les acides linoléiques conjugués sont largement commercialisés pour leur effet dégraissant prétendu. Si la preuve de cet intérêt fait défaut, les CLA …

  Geconjugeerde linolzuren worden op grote schaal gecommercialiseerd vanwege de afslankende werking die ze zouden hebben. Echte bewijzen daarvoor …

  À la télévision comme sur internet, la cuisine crève l’écran. Amateurs et passionnés se retrouvent derrière les fourneaux. Le mot d’ordre: do i …

    Koken is niet meer weg te denken van de televisie of het internet. Zowel beginners als gevorderden staan steeds vaker achter het fornuis …

Les graisses, et en particulier les acides gras essentiels, jouent un rôle important dans le développement neurologique de l’enfant. Mais la marge de …

    Vetten, en in het bijzonder de essentiële vetzuren, spelen een belangrijke rol in de neurologische ontwikkeling van kinderen. Er is echt …

Les problèmes de transit lent affectent 10 à 20% des Belges. Une situation qui n’est pas sans rapport avec la consommation insuffisante de fibres alim …

  Zo’n 10 tot 20% van alle Belgen heeft last van een trage darmtransit. Dat houdt ongetwijfeld verband met de ondermaatse consumptie van voedings …

  On estime les besoins en magnésium à 6mg/kg/jour, mais la nourriture occidentale naturellement pauvre en ce minéral ne suffirait pas à couvrir nos b …

  On estime les besoins en magnésium à 6mg/kg/jour, mais la nourriture occidentale naturellement pauvre en ce minéral ne suffirait pas à couvrir nos b …

Snacks, épiceries, fast-food, petite restauration,… l’offre alimentaire se multiplie à mesure que l’on mange de moins en moins souvent chez soi. Quel …

  Snackbars, buurtsupermarkten, fastfood, eet tenten allerhande… Het eetaanbod blijft zich maar uitbreiden naarmate mensen steeds minder vaak thu …

  Cet événement biennal réunit des chercheurs académiques en vue de collaborations de développement et des industriels à l’affût des dernières év …

    Het tweejaarlijkse evenement NutrEvent trekt academische onderzoekers aan met het oog op samenwerkingsverbanden voor ontwikkeling, en in …

Insert Types Shortcode Agenda essay on addiction Articles de Magazines Articles de dossiers Agenda Date de fin Date de l'evenement Lieu de l …

Insert Types Shortcode Agenda essay on addiction Articles de Magazines Articles de dossiers Agenda Date de fin Date de l'evenement Lieu de l …

  1 heure par jour, 5 fois par semaine, ce n’est pas la mesure du temps passé devant les écrans, mais bien l’activité physique hebdomadaire néces …

    Eén uur per dag, vijfmaal per week: dat is niet de tijd die kinderen voor een tv- of computerscherm doorbrengen, maar wel de hoeveelheid …

Watch video: Compare And Contrast Essay ExampleInsert Types Shortcode Agenda Articles de Magazines Articles de dossiers Agenda Date de fin Date de l’e …